EcoPar – Ultrarena drivmedel för dieselmotorer och jetturbiner

EcoPar AB utvecklar och marknadsför ultrarena drivmedel för dagens dieselmotorer och jetturbiner. Våra drivmedel är bl a fria från svavel, aromatiska och polyaromatiska kolväten.

Vårt mål är att minska den negativa inverkan på närmiljön, d.v.s. den miljö många av oss bor och arbetar i, liksom på den globala miljön med minskad produktion av CO2 och därmed lägre påverkan på växthusgaserna.

EcoPar® är ultrarent drivmedel för vanliga dieselmotorer, utvecklat och patenterat av EcoPar AB (pat. nr 522 918). Jämfört med dieselolja går utsläppen av många cancerogena ämnen ner med över 90 %. Halterna av kväveoxid i omgivningen går ner med upp till 50 %.

Vi erbjuder även försäljning och uthyrning av tankar från 2 m³ upp till 50m³. Vi utvecklar nya drivmedel och nya additiv för att förbättra befintliga drivmedel på marknaden. I vårt produktutbud har vi syntetiska paraffiner, som ersätter diesel som dels är tillverkade av gas och dels är helt fossilfria.