Ultrarent miljöbränsle för dieselmotorer

Gröna drivmedel för dieselmotorer

EcoPar utvecklar och marknadsför ultrarena drivmedel som bl.a. är fria från svavel, aromatiska och polyaromatiska kolväten. Våra bränslen kan användas i alla typer av dieseldrivna motorer, brännare och fordon, t.ex. i bilar, lastbilar, båtar, skogs- och grävmaskiner, traktorer, spinkleranläggningar och i reservkraftverk.

Våra drivmedel

EcoPar A

EcoPar A är ett ultrarent drivmedel avsett för alla dieselmotorer. Bränslet är utvecklat och patenterat av EcoPar AB. Det är ogiftigt, luktfritt och nedbrytbart i naturen. Jämfört med dieselolja går utsläppen av många cancerogena ämnen ner med upp till 90 %. Halterna av kvävedioxid (NO2) i omgivningen, går ner med upp till 60 %. Reduktionen av koldioxidutsläpp (CO2) är upp till 50 % jämfört med råoljebaserad
dieselolja. EcoPar A är en syntetisk paraffinolja och har mycket positiva effekter på arbetsmiljön när det gäller avgaser, spill m.m.

EcoPar Bio

EcoPar Bio är 100 % fossilfritt. Det är tillverkat av animaliskt och vegetabiliskt fett. Reduktionen av koldioxidutsläpp (CO2) i avgaserna är 85 till 90 % jämfört med dieselolja. Bränslet är luktfritt och nedbrytbart i naturen. EcoPar Bio är en syntetisk paraffinolja av HVO-typ.

EcoPar Marin

EcoPar Marin fungerar i alla dieselmotorer och är extremt lämpligt i marina miljöer. Det är ogiftigt, luktfritt och nedbrytbart i naturen. EcoPar Marin har bättre förbränning än dieselolja, vilket innebär minimalt med sot på akterspegeln.

Fördelar

Cancerogena avgaser minskar med över 90%.

Ett svavelfritt, giftfritt och bionedbrytbart drivmedel.

Uppfyller europeisk standard EN 590.

Lagringsstabilt i minst 10 år. Fritt från bakteriebildning.

Fler och fler
väljer drivmedel från EcoPar

Frågor och svar

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna som ställs
av människor som vill byta ut råoljebaserad, giftig dieselolja mot ett
miljöbränsle. Hittar du inte svaret är du välkommen att kontakta oss.

Tankar och utrusning

Av EcoPar kan ni köpa eller hyra alla typer av tankutrustningar upp till 50 m3. Tankarna är med eller utan s.k. miljölåda och är godkända samt besiktigade vid leverans.

Tankarna utrustas med allt från enkla och mycket funktionsdugliga pumpar till avancerade mackpumpar. För bättre service kan vi även erbjuda fjärravläsbara mätare.
Vill ni veta mer, kontakta oss.