Drivmedel

Marknad och användningsområde för EcoPar:s drivmedel är främst: åkerier, entreprenad, marin, reservkraft, lantbruk och kommuner.

EcoPar A ®

EcoPar A ® är ett ultrarent drivmedel för vanliga dieselmotorer.

EcoPar Bio ®

EcoPar Bio är ett till 100% förnyelsebart drivmedel.

EcoPar Marin ®

EcoPar Marin är ett ultrarent drivmedel för vanliga dieselmotorer.

EcoFly 

EcoFly är ett ultrarent drivmedel för jetmotorer.

Utrustning

Vi på EcoPar AB erbjuder försäljning och uthyrning av tankar och utrustning.