EcoPar Alkylatbensin

Det renaste bränslet för alla typer av bensinmotorer

Renare avgaser med EcoPar Alkylatbensin

EcoPar Alkylatbensin innehåller inga aromater eller olefiner vilket innebär att cancerogena, svårnedbrytbara och giftiga s.k. polycykliska aromatiska kolväten (PAH), minskar med upp till 90% i avgaserna. Alkylatbensin ger minskade kväveoxidutsläpp och mindre bidrag till marknära ozon. Alkylatbensin innehåller ingen etanol.

Jämfört med vanlig bensin så har alkylatbensin en mycket bättre hållbarhet. Vanlig handelsbensin som exempelvis 95 oktan förändras redan efter 3 månader medan EcoPars Alkylatbensin går att lagra i flera år. (Många maskiner som t exempelvis gräsklippare och snöslungor står ofta utan att användas minst 6 månader om året och kan då upplevas svårstartade med vanlig bensin i tanken.)

Alkylatbensin kallas ofta för miljöbensin eftersom det är den renaste bensin som finns, den är 99% renare jämfört med vanlig handelsbensin. 

Alkylatbensin är bra för alla typer av bensinmotorer. Motorn håller sig renare inuti och blir mycket mer lättstartad när den inte har använts på ett tag, exempelvis efter vinterförvaring. EcoPar Alkylatbensin är extra väl lämpat för maskiner där man kommer i nära kontakt med avgaserna, som exempelvis motorsågar, gräsklippare och båtmotorer. EcoPar Alkylatbensin förbättrar på ett enkelt sätt arbetsmiljön jämfört med ett traditionellt bränsle.

Det är idag ofta ett krav från kommuner att deras maskiner skall tankas med Alkylatbensin då de värnar om de anställdas hälsa och miljön.

EcoPar Alkylatbensin finns både som 4T och 2T(oljeblandad) och vi levererar direkt med tankbil eller i 5-liters dunkar.