EcoPar Bio

EcoPar Bio – 100% fossilfritt bränsle

EcoPar Bio – 100% fossilfritt bränsle, garanterat fritt från palmolja och PFAD

EcoPar Bio är 100% fossilfritt. Det är tillverkat av animaliskt och vegetabiliskt fett. Drivmedlet, som är en syntetisk paraffinolja, fungerar i dieselmotorer och brännare. EcoPar Bio är ett drivmedel av HVO-typ.

EcoPar Bio är ett ultrarent drivmedel som är 100% förnyelsebart/fossilfritt. Råvaran är animaliskt och vegetabiliskt fett. EcoPar Bio är en syntetisk paraffinolja av HVO-typ.

EcoPar Bio är garanterat fritt från palmolja och PFAD. Detta innebär att vi uppnått målet att erbjuda EcoPar Bio utan att bidra till skövling av jordens regnskogar.

EcoPar Bio tål kyla ner till -35 °C. EcoPar Bio är kemiskt stabil och har därför god lagringsstabilitet.

EcoPar Bio är ett av marknadens mest miljövänliga drivmedel. Utsläppen av CO2 minskar med över 90% jämfört med råoljebaserad dieselolja.

EcoPar Bio minskar utsläppen av sot och giftiga kolväten kraftigt.

EcoPar Bio är ogiftigt för vattenlevande organismer. Det är särskilt lämpligt att användas vid arbete i närheten av vattenskyddsområden, naturreservat, skyddsvärda biotoper och andra känsliga naturmiljöer.

Referenserna nedan är avgasmätningar och giftighetstester gjorda på EcoPar ABs syntetiska paraffinoljor.

EcoPar Bio uppfyller den EU-gemensamma tekniska standarden EN 15940.