EcoPar Bio®

EcoPar Bio är liksom EcoPar A en syntetisk paraffin. EcoPar Bio är av HVO-typ. EcoPar Bio liknar EcoPar A i allt väsentligt. Dock uppfyller inte EcoPar Bio standarden EN 590. I stället lämnar EcoPar AB, som enda leverantör på marknaden fulla garantier för denna typ av drivmedel.

EcoPar Bio tål kyla ner till -35 grader C.