EcoPar Marin®

EcoPar är extremt lämpligt att använda i marina miljöer, eftersom EcoPar är giftfritt och nedbrytbart i naturen. Vid spill kommer EcoPar inte att förgifta vatten och eftersom EcoPar också är luktfritt känner man inte ev spill i båten.

EcoPar är renare än diesel och har bättre förbränning, vilket gör att det blir minimalt med sot på akterspegeln.