Om oss

EcoPar – för din, min och den globala miljöns skull

EcoPar AB grundades år 1998 och sedan 2003 har vi
levererat våra ultrarena drivmedel till marknaden.

Miljöbränsle för en hållbar framtid

EcoPar AB har som mål att minska den negativa inverkan på närmiljön – det vill säga den miljö som många bor och arbetar i, men vi har även ett globalt perspektiv. Vi vill vara med och skapa en hållbar framtid. Vill du också göra en insats – byt dieselolja mot ultrarent drivmedel från EcoPar AB.

Våra drivmedel

EcoPar AB erbjuder ultrarent drivmedel för alla typer av dieselmotorer och brännare – EcoPar A, EcoPar Bio och EcoPar Marin. Dessa miljöbränslen är ogiftiga och biologiskt nedbrytbara i naturen. EcoPars drivmedel ger betydligt renare avgaser jämfört med dieselolja.

Marknad

EcoPars miljöbränslen distribueras över hela Sverige och exporteras till Norge, Storbritannien och flera EU-länder.

 

Säkra leveranser

För att kvalitetsmässigt och miljömässigt säkra våra leveranser, anlitar vi endast åkerier kontrollerade och godkända av EcoPar AB.

Tankar och pumpanläggningar

Av EcoPar AB kan ni köpa eller hyra alla typer av tankutrustningar upp till
50 m3. Tankarna är med eller utan s.k. miljölåda och är godkända samt besiktigade vid leverans.

Tankarna utrustas med allt från enkla och mycket funktionssäkra pumpar till avancerade mackpumpar efter kunds önskemål.

Våra terminaler

Vi har terminaler från Umeå i norr till Malmö i söder. EcoPar AB vill uppnå högsta möjliga effektivitet genom bra service och låga kostnader till våra kunder. För att vi skall kunna leverera på ett så effektivt sätt som möjligt, har vi mindre lager, strategiskt placerade i olika delar av landet.

Större depåer (centrallager)

  • Oljehamnen i Köping
  • Hamnen i Falkenberg
  • Oljehamnen i Oskarshamn
  • Oljehamnen i Gävle
  • Oljehamnen i Norrköping

 

Mindre lokala lager

  • Umeå
  • Uppsala
  • Malmö