En grönare framtid för kommande generationer

Minimera utsläppen av växthusgaser
och minska ditt klimatavtryck!

EcoPars drivmedel reducerar utsläpp av koldioxid med upp till 50%. Det betyder lägre påverkan på växthusgaserna och ett minskat klimatavtryck. Utsläppen av kvävedioxid (NO2) reduceras med upp till 60%. EcoPar AB:s bränslen har många fler fördelar – viktiga för framtiden och den globala miljön. Du kan läsa om dem nedan.

Fördelar EcoPar A/EcoPar Marin

 • Cancerogena Polyaromater (PAH) reduceras med över 90 %
 • Giftighet på partiklar (sot, PM) går ner med 40 till 100 %
 • Är svavelfritt.
 • Kväveoxider NOx minskar med upp till 25 %.
 • Kvävedioxid (NO2) minskar med upp till 60 %.
 • Nettoutsläppen av koldioxid (CO2) går ner med upp till 50%
 • Giftighet på kolväten (HC) sänks med 25 till 60 %. Störst minskning i tung dieselmotor.

 • Vanliga hälsobesvär från dieselavgaser är huvudvärk, illamående och irritation av ögon, näsa och hals.

– Med  EcoPar A/EcoPar Marin minskar de kraftigt eller försvinner helt.
– Mycket skonsamt för människa, djur, miljö och natur
– Minimal miljöpåverkan
– Ryker och luktar nästan ingenting
– Ingen påverkan på fiskägg och kräftyngel visar tester gjorda av forskningsinstitutet NIVA i Oslo, är biologiskt nedbrytbart.
–  Ett stabilt och homogent bränsle med lång lagringstid. Vi garanterar att det håller i 10 år.

 • EcoPar A/EcoPar Marin uppfyller den europeiska standarden för dieselolja EN 590 och den amerikanska standarden för dieselolja ASTM D975
 • Motoreffekten blir oförändrad eller något bättre med EcoPar A/EcoPar Marin
 • Bränsleförbrukningen är vanligen oförändrad eller något minskad med EcoPar A/EcoPar Marin, mellan 5 till 10 %.
 • EcoPar klarar minst -42°C.
 • Har bättre viskositet och smörjegenskaper än Mk 1 dieselolja vid alla driftsförhållanden.
 • Tillverkas av naturgas (metangas)

Fördelar EcoPar Bio

 • Cancerogena polyaromatiska kolväten (PAH) reduceras med över 90 %.
 • Giftighet på partiklar (sot, PM) går ner med 40 till 100 %.
 • Är svavelfritt.
 • Kväveoxider NOx minskar med upp till 25 %.
 • Kvävedioxid (NO2) minskar med 50 till 60 %.
 • Nettoutsläppen av koldioxid (CO2) går ner med upp till 90 %.
 • Giftighet på kolväten (HC) sänks med 25 till 60 %. Störst minskning i tung
  dieselmotor.

 • Vanliga hälsobesvär från dieselavgaser är huvudvärk, illamående och irritation av ögon, näsa och hals.

– Med EcoPar Bio minskar de kraftigt eller försvinner helt.

– Mycket skonsamt för människa, djur, miljö och natur

– Minimal miljöpåverkan. Är giftfri.

– Ryker och luktar nästan ingenting

– Ett stabilt och homogent bränsle med lång lagringstid på 5 år.

 • Motoreffekt blir oförändrad eller lite lägre med EcoPar Bio
 • Bränsleförbrukningen är vanligen oförändrad eller något högre med EcoPar Bio. Går att jämföra med egenskaperna mellan biogas och naturgas dvs. du kommer något längre på EcoPar A.
 • EcoPar Bio klarar minst -35°C.
 • Har bättre viskositet och smörjegenskaper än miljöklass 1 dieselolja vid alla driftsförhållanden.
 • Tillverkas av biomassa baserad på animaliskt och vegetabiliskt fett.