Upp till 90% reduktion av koldioxid (CO2) jämfört med dieselolja

EcoPar Bio – 100% fossilfritt bränsle

EcoPar Bio är 100% fossilfritt. Det är tillverkat av animaliskt och vegetabiliskt fett. Drivmedlet, som är en syntetisk paraffinolja, fungerar i dieselmotorer och brännare. EcoPar Bio är ett drivmedel av HVO-typ.

EcoPar Bio är ett ultrarent drivmedel som är 100% förnyelsebart/fossilfritt. Råvaran är animaliskt och vegetabiliskt fett. EcoPar Bio är en syntetisk paraffinolja av HVO-typ.

EcoPar Bio tål kyla ner till -35 °C. EcoPar Bio är kemiskt stabil och har därför god lagringsstabilitet.

EcoPar Bio är ett av marknadens mest miljövänliga drivmedel. Utsläppen av CO2 minskar med upp till 90% jämfört med råoljebaserad dieselolja.

EcoPar Bio minskar utsläppen av sot och giftiga kolväten kraftigt.

EcoPar Bio är ogiftigt för  vattenlevande organismer. Det är särskilt lämpligt att användas vid arbete i närheten av vattenskyddsområden, naturreservat, skyddsvärda biotoper och andra känsliga naturmiljöer.

Referenserna nedan är avgasmätningar och giftighetstester gjorda på EcoPar ABs syntetiska paraffinoljor.

EcoPar Bio uppfyller den EU-gemensamma tekniska standarden EN 15940.