Träffa oss på Elmia Park i Jönköping 26-28 september

Välkomna till Sveriges största branschmässa för utemiljöer.

Denna Parkmässa är en mötesplats för alla som arbetar med att anlägga grönytor, få utemiljöer att grönska och växa samt attrahera människor till gröna ytor i stadsmiljöer. Välkomna dit för att bekanta er med EcoPar och ta del av vårt arbete med gröna utemiiljöer.

https://www.elmia.se/park/