Södra Hallands Kraft

Södra Hallands Kraft har valt att ersätta sin diesel med EcoPar både inom reservkraft och för sina fordon. De har valt det gröna spåret som både kommer att sänka deras CO2 – avtryck men även minska hälsofarliga utsläpp med 90 %.

EcoPar AB tackar för förtroendet och hoppas på fler kunder som vågar och vill påverka både den globala miljön men även sina kollegors hälsa på ett positivt sätt.