Prioritet Serneke Arena använder EcoPar till pistmaskiner

Prioritet Serneke Arena använder EcoPar till pistmaskiner som drar spår till inomhusskidåkningsanläggningen Skidome. Som många andra, har även de insett att utsläppen från EcoPar är såpass låga att bränslet passar utmärkt till denna verksamhet som bedrivs inomhus.

Värna om miljön och de anställda, ni med!