Om oss

EcoPar AB säljer och distribuerar miljödrivmedel över hela Sverige plus viss export

EcoPar AB grundades 2006 när det övertog affärsrörelsen från Oroboros AB. Oroboros AB grundades 1998. EcoPar AB har 6 anställda, men med återförsäljare, lagerfunktion, distribution mm så är ett väsentligt större antal sysselsatta i vår verksamhet.

Företaget ägs av ett antal privata ägare, anställda och externer.

Vår affärsidé

EcoPar AB utvecklar och marknadsför ultrarena drivmedel för dagens dieselmotorer och jetturbiner. Våra drivmedel är bl a fria från svavel, aromatiska och polyaromatiska kolväten.

Vårt mål är att minska den negativa inverkan på närmiljön, dvs den miljö många av oss bor och arbetar i, liksom på den globala miljön med minskad produktion av CO2 och därmed lägre påverkan på växthusgaserna.

 

 

Johannes Nilsson

VD