Nyheter

Tillbaka

Bohusläns Skärgårdstrafik väljer EcoPar!


Det är med stor glädje vi nu har tankat upp M/S Rania med miljöbränslet EcoPar A att användas
under säsongen 2018. Fartyget har under alla tidigare år framdrivits på diesel som ur miljöperspektiv
är mindre lämpligt – nu är det ett minne blott
M/S Rania har sin hemmahamn i Lysekil – var du kan kliva ombord framgår av Bohusläns
Skärgårdstrafiks hemsida. Från och med nu kan du njuta av de olika turerna som Bohusläns
Skärgårdstrafik erbjuder & samtidigt veta att båten numera drivs på ett bränsle som är helt ogiftigt
för alla vattenlevande organismer & samtidigt innebär att Du som passagerare inte längre utsätts för
cancerogena ämnen. Dessutom reducerar EcoPar A kvävedioxiderna med 50 % & koldioxidutsläppet
med 40 %.
Så njut nu i ännu högre grad av en tur med M/S Rania – varmt välkommen ombord!