Nyheter

Tillbaka

Askersunds Skärgårdstrafik väljer EcoPar AB som leverantör


Det är med stor glädje vi har informerats om att Askersunds Skärgårdstrafik beslutat att låta M/S
Wettervik & M/S Pricken drivas på miljöbränslet EcoPar A under säsongen 2018.
De bägge båtarna kommer att tankas vid kajläge i Askersund. Eftersom EcoPar A är helt ogiftigt för
alla vattenlevande organismer löper man därmed, förutom alla andra positiva egenskaper med det
nya bränslet, inte längre risken att skapa förorening i vare sig Vätterns norra skärgård eller Vättern i
övrigt. Det känns väldigt bra för båda parter