Snabbfakta

Egenskaper EcoPar®:

 • Cancerogena Poly Aromater (PAH) reduceras med över 90 %
 • Giftighet på partiklar (sot, PM) går ner med 40 till 100 %
 • Är svavelfritt och ger därför inga utsläpp alls av SO2 och SO3.
 • Kväveoxider NOx minskar med upp till 25 %.
 • Kvävedioxid (NO2) minskar med 50-60 %.
 • Nettoutsläppen av koldioxid (CO2) går ner med 30-50%
 • Giftighet på kolväten (HC) sänks med 25-60 %. Störst minskning i tung dieselmotor.
 • Vanliga hälsobesvär från dieselavgaser är huvudvärk, illamående och irritation av ögon, näsa och hals.
  – Med EcoPar® minskar de kraftigt eller försvinner helt.
  – Mycket skonsamt för människa, djur, miljö och natur
  – Minimal miljöpåverkan
  – Ryker och luktar nästan ingenting
  – Ingen påverkan på fiskägg och kräftyngel visar tester gjorda av  NIVA*, är biologiskt nedbrytbart.
  – Ett stabilt och homogent bränsle med lång lagringstid. Vi garanterar 10 år.
 • EcoPar® uppfyller den europeiska standarden för dieselolja
  EN 590 och den amerikanska standarden för dieselolja ASTMD
 • Motoreffekt blir oförändrad eller något bättre med EcoPar®
 • Bränsleförbrukningen är vanligen oförändrad eller något minskad med EcoPar®, mellan 5-10%.
 • EcoPar klarar minst -35°.
 • Har bättre viskositet och smörjegenskaper än Mk 1 dieselolja vid alla driftsförhållanden.
 • Tillverkas av naturgas (metangas)

*IVL rapport av Thomas Viktor även Sthlm Universitet.

 

Egenskaper EcoPar Bio:

 • Cancerogena Poly Aromater (PAH) reduceras med över 90 %.
 • Giftighet på partiklar (sot, PM) går ner med 40 till 100 %.
 • Är svavelfritt och ger därför inga utsläpp alls av SO2 och SO3.
 • Kväveoxider NOx minskar med upp till 25 %.
 • Kvävedioxid (NO2) minskar med 50-60 %.
 • Nettoutsläppen av koldioxid (CO2) går ner med upp till 90 %.
 • Giftighet på kolväten (HC) sänks med 25-60 %. Störst minskning i tung dieselmotor
 • Vanliga hälsobesvär från dieselavgaser är huvudvärk, illamående och irritation av ögon, näsa och hals.
  – Med EcoPar Bio minskar de kraftigt eller försvinner helt.
  – Mycket skonsamt för människa, djur, miljö och natur
  – Minimal miljöpåverkan. Är giftfri.
  – Ryker och luktar nästan ingenting
  – Ingen påverkan på fiskägg och kräftyngel visar tester gjorda av NIVA*, är biologiskt nedbrytbart.
  – Ett stabilt och homogent bränsle med lång lagringstid på 10 år.
 • EcoPar Bio uppfyller alla väsentliga krav på den europeiska standarden för dieselolja EN 590 och den amerikanska standarden för dieselolja ASTMD förutom på densitet då gränsvärdet är 0,8 och EPB ligger på 0,78. EcoPar AB har därför en egen garanti/försäkring som fungerar på samma sätt som en motorgaranti med fördelen att den gäller hela tiden man kör på EcoPar Bio.
 • Motoreffekt blir oförändrad eller lite lägre med EcoPar Bio
 • Bränsleförbrukningen är vanligen oförändrad eller något högre med EcoPar Bio. Går att jämföra med egenskaperna mellan biogas och naturgas dvs. du kommer något längre på den fossila varianten EcoPar.
 • EcoPar Bio klarar minst -35°.
  – Har bättre viskositet och smörjegenskaper än miljöklass 1  dieselolja vid alla driftsförhållanden.
 • Tillverkas av biomassa baserad på slaktavfall och/eller rester från oljeväxter.

* IVL rapport av Thomas Viktor även Sthlm Universitet