Om EcoPar AB

ny-vd-p-ecopar-002EcoPar AB säljer och distribuerar miljödrivmedel över hela Sverige plus viss export.

EcoPar AB grundades 1998. EcoPar AB har 8 anställda, men med återförsäljare, lagerfunktion, distribution mm så är ett väsentligt större antal sysselsatta i vår verksamhet.

Företaget ägs av ett antal privata och externa ägare.

Vår affärsidé

EcoPar AB utvecklar och marknadsför ultrarena drivmedel för dagens dieselmotorer och jetturbiner. Våra drivmedel är bl a fria från svavel, aromatiska och polyaromatiska kolväten.

Vårt mål är att minska den negativa inverkan på närmiljön, dvs den miljö många av oss bor och arbetar i, liksom på den globala miljön med minskad produktion av CO2 och därmed lägre påverkan på växthusgaserna.

Till våra kunder tillhandahåller vi även utrustning i form av tankar pumpanläggningar mm.