EcoPar levererar till Züblin Scandinavia AB

EcoPar levererar till Züblin Scandinavia AB i projektet Mälarprojektets första del, Södertälje Kanal.

Ett stort antal maskiner av olika slag, som står på arbetspontoner, förses med EcoPar. För att på ett smidigt sätt förse maskinerna med drivmedel har EcoPar AB ställt den egna bunkerbåten Macbjörn till förfogande. På detta sätt underlättar man distributionen, minskar antalet förflyttningar av drivmedlet och minskar också riskerna för ev spill. Anledningen till att man valt EcoPar A för drift av entreprenadmaskinerna är bättre arbetsmiljö och global miljö, men också att EcoPar A, vid ett ev spill, är ogiftigt för vattenlevande organismer.