Bohusläns Skärgårdstrafik väljer EcoPar!

Det är med stor glädje vi nu har tankat upp M/S Rania med miljöbränslet EcoPar A att användas under säsongen 2018. Fartyget har under alla tidigare år framdrivits på diesel som ur miljöperspektiv är mindre lämpligt – nu är det ett minne blott. M/S Rania har sin hemmahamn i Lysekil – var du kan kliva ombord framgår av Bohusläns Skärgårdstrafiks hemsida. Från och med nu kan du njuta av de olika turerna som Bohusläns Skärgårdstrafik erbjuder & samtidigt veta att båten numera drivs på ett bränsle som är helt ogiftigt för alla vattenlevande organismer & samtidigt innebär att Du som passagerare inte längre utsätts för cancerogena ämnen. Dessutom reducerar EcoPar A kvävedioxiderna med 50 % & koldioxidutsläppet med 40 %.

Så njut nu i ännu högre grad av en tur med M/S Rania – varmt välkommen ombord!