Askersunds Skärgårdstrafik väljer EcoPar AB som leverantör

Det är med stor glädje vi har informerats om att Askersunds Skärgårdstrafik beslutat att låta M/S Wettervik & M/S Pricken drivas på miljöbränslet EcoPar A under säsongen 2018. De bägge båtarna kommer att tankas vid kajläge i Askersund. Eftersom EcoPar A är helt ogiftigt för alla vattenlevande organismer löper man därmed, förutom alla andra positiva egenskaper med det nya bränslet, inte längre risken att skapa förorening i vare sig Vätterns norra skärgård eller Vättern i övrigt. Det känns väldigt bra för båda parter.